مرسی مچکر اتفاقا بنده بدنم گرم نگه داشتم خیلی درد کشیدم الان فهمیدم اشتباه بوده سپاس