دکتر مجازی

مصرف مکمل‌ها در دوران بارداری، خطر ابتلا به اوتیسم را کاهش می‌دهند

آیا مصرف مکمل‌ها قبل و در طول بارداری خطر تولد نوزاد مبتلا به اوتیسم را کاهش می‌دهد؟ این سوال فوق العاده بحث بر‌انگیز است. در ایالات متحده از هر 68 کودک یک نفر با اختلالات طیفی اوتیستیک (ASDs) به دنیا می‌آید. البته این آمار رو به افزایش است.

با این وجود، دلایل و عوامل خطر این بیماری هنوز به طور دقیق مشخص نیست. هیچ کس نمی‌داند چرا اوتیسم رخ می‌دهد و چطور می‌توان از بروز این بیماری جلوگیری کرد؟ در طول این سال‌ها، مطالعات متعددی در خصوص ارتباط وضعیت تعذیه‌ی مادر و توانایی‌های شناختی فرزند انجام شده است. تا امروز، نتایج مطالعات پاسخ دقیقی به این سوال نداده‌اند اما دانشمندان عقیده دارند این مطالعات به حل معمای اوتیسم کمک می‌کنند.

به عنوان مثال، مطالعه‌ی گذشته نشان داد بین کمبود ویتامین D مادری و بروز اوتیسم ارتباط وجود دارد. به طور مشابه با مصرف بیش‌تر اسید فولیک می توان از نقص لوله‌های عصبی (نقص در مغز و نخاع که در اوایل بارداری رخ می‌دهد) جلوگیری کرد.


مقالۀ مرتبط: استفاده از مولتی‌ویتامین در دوران بارداری، با کاهش خطر ابتلا به اوتیسم و معلولیت ذهنی ارتباط دارد


به این دلایل به مادران باردار توصیه می‌شود، به مقدار استادارد مولتی ویتامین و اسید فولیک مصرف کنند. از آن‌جا که ارتباط متناقضی میان مصرف مکمل‌های ویتامین و اسید فولیک و بروز اوتیسم وجود دارد، این مطالعه در JAMA منتشر شد تا به سوال‌ها پاسخ دهد.

بررسی ارتباط مکمل‌ها و اوتیسم

مطالعه‌ی اخیر به سرپرستی Stephen Z. Levine، Ph.D از دانشگاهIsrael ، Haifa انجام شد. داده‌های این تحقیق از 45 هزار و 300 کودک که در سال‌های 2003 تا 2007 به دنیا آمده یودند جمع‌آوری شد، وضعیت این کودکان تا سال 2015 دنبال می‌شد. دانشمندان اطلاعات مربوط به مکمل‌های مصرفی مادر قبل از بارداری (540-271 روز قبل از زایمان) و در طول دوران بارداری (270 روز قبل از زایمان تا زایمان) گرد‌آوری کردند. از 45 هزار و 300 کودک متولد شده از 26 هزار و 702 مادر، 572 کودک مبتلا به اوتیسم تشخیص داده شدند.

محققان نتیجه گرفتند اگر مادران قبل از بارداری و در آن دوره مکمل‌های ویتامین و اسید فولیک دریافت کنند، احتمال تولد فرزند مبتلا به اوتیسم کاهش می‌یابد. اثر محافظتی مکمل‌ها هم در دختر و هم در پسر بررسی شد، تعداد دختران مبتلا به اوتیسم به نسبت کم‌تر بود. در این میان خطر تولد کودک مبتلا به اوتیسم در میان مادران مبتلا به بیماری‌های روانی تغییر نکرد. اگر‌چه اندازه‌ی نمونه نسبتا کم بود.

نتیجه‌ی قطعی

نتایج مطالعه‌ی جدید، یافته‌های مطالعه‌ی قبلی که در نروژ انجام شده بود تایید می‌کند. محققان در مطالعه‌ی نروژ به این نتیجه رسیدند که مصرف اسید فولیک از 4 هفته قبل از بارداری و 8 هفته در طول دوره‌ی بارداری موجب کاهش خطر اوتیسم می‌شود. اگر‌چه این نتایج با یافته‌های برخی از مطالعات هم‌خوانی دارد اما همه‌ی مطالعات پیشین چنین اثری را بیان نمی‌کنند.


مقالۀ مرتبط: چرا اوتیسم در پسران شایع‌تر از دختران است؟


محققان این مطالعه‌ برای نخستین بار از حلقه‌های ارتباطی دور‌تر سخن می‌گویند: مصرف مکمل‌ها دو سال قبل از بارداری به کاهش بروز اوتیسم کمک می‌کند. البته نویسندگان به محدودیت‌های این مطالعه چون عدم وجود گروه کنترل هم‌نژاد اشاره می‌کنند. علاوه براین، اطلاعات مربوط به مصرف مکمل‌ها از نسخه‌های بیماران جمع‌آوری شده احتمال دارد برخی از مادران بدون نسخه مکمل خریده باشند که در آنالیز‌های مطالعه محاسبه نشده است. این مطالعه صرفا مشاهده‌ای است، به این معنی که نمی‌توان رابطه‌ی علی معلولی تعیین کرد. بنابر‌این به مطالعات بیش‌تری در این حوزه نیاز است.