پوزیشن خواب

بهترین پوزیشن خواب برای پاک‌سازی مواد زائد مغزی

بررسی جدید نشان می‌دهد، خوابیدن به پهلو، مواد زائد مغزی را بهتر از میان می‌برد.

خوابیدن به پهلو در کاهش خطر ابتلا به آلزایمر و دیگر بیماری‌های عصبی تأثیرگذار است. این نوع از پوزیشن خواب دلخواه‌ترین مدل خواب برای انسان و بسیاری از حیوانات است و به نظر می‌رسد خوابیدن به پهلو پاک‌سازی مواد زائد متابولیکی تولید شده در طول روز را تسهیل می‌کند. این مطالعه هم‌چنین ثابت می‌کند که یکی از عملکردهای بیولوژیکی خواب پاک‌سازی مواد زائد تجمع یافته در مغز در حین بیداری است. بسیاری از انواع زوال عقلی با اختلالات خواب به خصوص با مشکل در فرو رفتن به خواب، مرتبط بوده و هم‌چنین در سرعت بخشیدن به آلزایمر نیز تأثیرگذار است.

این مطالعه مکانیسم پاک‌سازی مغز موش‌ها را در 3 پوزیشن مختلف خواب بررسی کرده‌ است:

  • به پهلو
  • به پشت
  • روی شکم

 دانشمندان فیلتراسیون مایع مغزی-نخاعی به هنگام مبادله با مایع بین سلولی را بررسی کردند. این مسیر که مسیر گلیمفاتیکی نامیده می‌شود، مواد زائد را در بهینه‌ترین حالت در طول شب پاک‌سازی می‌کند. مطالعات نشان داد که این مسیر در پوزیشن پهلو بهتر از دو حالت دیگر عمل می‌کند. بنابراین در بررسی‌های دیگر پاک‌سازی و تخریب پروتئین‌های مغزی به کمک CSF-ISF، لازم است پوزیشن و کیفیت خواب نیز مد نظر قرار گرفته شود. قدم بعدی آزمایش این یافته در انسان‌ها خواهد بود. این تحقیق در ژورنال Neuroscience منتشر شده است.

این مقاله بر اساس بیانات دکتر Maiken Nedergaard، یکی از محققین این بررسی، تدوین شده است.