چرا همه رژیم های پرفیبر به کاهش وزن منجر نمیشوند؟

در عصر رژیم های تغذیه‌ای شخصی سازی شده، آزمایش مدفوع و باکتری های روده میتواند به انتخاب رژیم کمک کند. این نتایج می‌تواند برای پیشبینی اینکه این رژیم غذایی برای شما کار می‌کند یا نه مورد استفاده قرار گیرد. مقاله‌ای از International Journal of Obesity که توسط Springer Nature منتشر شده است نشان داد که رژیم غذایی پر طرفدار و سرشار از فیبر “New Nordic Diet” ممکن است برای همه کارامد نباشد. موفقیت این رژیم به باکتری های روده شخص بستگی دارد. این تحقیقات توسط Mads Hjorth و Arne Astrupاز دپارتمان تغذیه و ورزش در دانشگاه Copenhagen دانمارک انجام شده است.

Astrup توضیح داد :”این یافته ها پیشرفت بزرگی است که نشان می‌دهد گونه خاصی از باکتری‌ها نقش قاطعی در تنظیم و کاهش وزن دارند.

حال ما می‌توانیم توضیح دهیم که چرا یک رژیم پرفیبر همیشه به کاهش وزن منجر نمی‌شود. بخش مهمی از جواب، باکتر ی‌های موجود در روده انسان است که اکنون نقش مهمی در درمان اضافه وزن نیز دارد.”

گروهی متشکل از 62 شرکت کننده مبتلا به اضافه وزن، انتخاب شد و به طور تصادفی یکی از دو رژیم “New Nordic Diet” یا “Average Danish Diet” را دنبال کردند. این دو رژیم غذایی از نظر میزان فیبر و غلات سبوس‌دار تفاوت بسیار زیادی دارند. رژیم اولی سرشار از فیبر است و تاکید زیادی روی غلات سبوس‌دار، میوه و سبزیجات دارد. وزن شرکنندگان قبل و بعد از رژیم 26 هفته ای اندازه گیری شد.

نتایج نمونه های مدفوع شرکت کنندگان را از نظر باکتری های روده به دو گروه تقسیم کرد. این طبقه بندی بر اساس فراوانی باکتری های Prevotella در مقابل باکتری های گونه Bacteroides انجام شد. حدودا نصف افراد در تعداد باکتری های Prevotella بیشتری نسبت به باکتری های Bacteroides داشتند.

بعد از 26 هفته اولیه، همه 62 شرکت کننده رژیم New Nordic Diet را برای یک سال دیگر دنبال کردند.

به طور متوسط، 31 نفری که رژیم New Nordic Diet را رعایت کرده بودند 3.5 کیلو گرم وزن کم کردند در حالی که31نفری که رژیم Danish Diet را رعایت کرده بودند 1.7 کیلوگرم وزن کم کردند. New Nordic Diet برای شرکت کنندگانی که باکتری های Prevotella زیادی در روده داشتند بهترین عملکرد را داشت. هنگامی که آنها در رژیم Nordic Diet بودند، به طور میانگین 3.15 کیلوگرم بیشتر از زمانی که در رژیم Danish بودند وزن کم کردند. دور کمر آنها نیز به طور قابل توجهی کم شد و بعد از رعایت کردن رژیم به مدت یک سال، کاهش وزن آنها حفظ شد.

Hjorth  توضیح داد :”افرادی با نسبت بالای باکتری های Prevotella به Bacteroides ، نسب به کاهش وزن با رژیم های پر فیبر نسبت به رژیم های معمول Danish بسیار مستعد تر هستند.

جنبه افزایش دهنده سلامت رژیم New Nordic Diet در رابطه با تنظیم وزن بدن، میتواند برای تعداد زیادی از مردم کارایی داشته باشد.”

Hjorth گفت :” تحقیق درباره باکتری های روده انسان نقش عمده ای در شخصی سازی رژیم افراد بازی میکند. او باور دارد که ما بر اساس نسبت ثابت دو نوع باکتری در روده افراد مختلف میتوانیم علامت بسیار کارامدی برای پیشبینی اثر بخش بودن رژیم بر افراد مختلف داشته باشیم.”