مقاله ی خوبی بود…

من انگار تمام سندروم های توی این سایتو دارم!!!! ://