آیا سدیم پایین خون (هیپوناترمی) یک ریسک فاکتور است؟

در تحقیقی جدید سطوح پایین سدیم خون با افت عملکرد شناختی میان افراد سالم مسن مرتبط شناخته شده که در Clinical Journal of the American Society of Nephrology منتشر شده است. نویسندگان این مقاله، نشان یابی سطح پایین سدیم-هایپوناترمی- که می‌تواند در کاهش میزان سکته بسیار ارزشمند باشد را پیشنهاد کردند. هایپوناترمی زمانی اتفاق میافتد که میزان سدیم خون به کمتر از 135 میلی‌مول در لیتر برسد.

تحقیقات نشان داده است که سدیم کم می‌تواند با حواس‌پرتی، غش کردن، شکستن استخوان، مشکلات قلبی و مرگ زودهنگام در ارتباط باشد. MDT قبلا نتایج تحقیقاتی که درباره خطرات نوشیدن مایعات زیاد حین تمرین که باعث کمبود سدیم حین ورزش (EAH) می‌شود را گزارش کرده است.

از علایم متوسط EAH می‌توان به تیرگی پوست، تهوع و ضعف بدنی اشاره کرد. EAH در موارد شدید می‌تواند کشنده باشد. تخمین زده می‌شود که تا کنون 14 ورزشکار به دلیل EAH مرده اند.

موارد شدید مبتلا به هایپوناترمی (کمبود سدیم) با مشکلات عصبی و شناختی مواجه بوده اند اما تحقیقات، با دقت به اینکه مقادیر مختلف سدیم چگونه به مشکلات شناختی منجر می‌شود اشاره نکرده اند. نویسنده این تحقیق جدید، از دانشگاه University of Colorado Anschutz Medical Campus in Aurora می‌باشد.

ریسک افت عملکرد شناختی افزایش یافت

محققان در این تحقیق، به اطلاعات بدست آمده از 5435 فرد سالم با سن بیش از 65 سال که به طور متوسط 4.6 سال اطلاعات آنها دنبال شده بود، نگاه کردند.

نتایج نشان داد کسانی که سطح سدیم آنها 126 تا 140 میلی مول بر لیتر بود، 30 درصد بیشتر علائم عیب شناخت را در ابتدای آزمایش تجربه کرده اند و 37 درصد بیشتر علائم افت شناحتی را در طول زمان نسبت به افرادی با سطح سدیم 141 تا 124 میلی مول بر لیتر تجربه کرده اند. به طور قابل توجهی، میزان سدیم بالای 143 تا 153 میلی مول بر لیتر نیز با افت شناخت در طول زمان همراه بود.

پروفسور Kristen Nowak نویسنده اصلی، گفت هنوز به تحقیقات بیشتری درباره اینکه چه حرکت اصلاح کننده ای باعث پیشگیری از افت شناختی در افراد مبتلا به هایپوناترمی نیاز داریم. وی افزود :” کاهش اندک سدیم در خون ممکن است در آزمایشات کلینیکی مشخص نشود.”

“به دلیل اینکه کاهش اندک سدیم سرم و تغییرات متوسط عملکرد شناختی، هر دو با افزایش سن شایع هستند، تحقیقات بیشتر درباره این موضوع مهم است. تحقیقاتی که تعیین کنند آیا کاهش سدیم اثری بر عملکرد شناختی دارد؟ “