بیخوابی و افسردگی در ژاپن

کمبود خواب در ژاپن: بیخوابی موجب مرگ می‌شود!

مردم عادی اغلب فکر می‌کنند که بیخوابی معمولا علامت چیزی دیگر است، مثلا رژیم غذایی بد یا سبک زندگی با فعالیت کم، اما ممکن است این تفکر اصلا درست نباشد. ممکن است خود بی خوابی موجب ایجاد بیماری های زیادی، که به نظر می‌رسد بیخوابی علامت آنها باشد، شود.

با توجه به مطالعات قبلی که نشان می‌دادند بیخوابی موجب کاهش جریان خون در قدام لوب دورسال مغز می‌شود، و متناسب با افسردگی است، نویسندگان یک مقاله‌ی ژاپنی که اخیرا در مجله‌ی De Gruyter’s Open Medicine  تحت عنوان “بیخوابی و افسردگی: بررسی پرسش‌نامه‌ای کارکنان بیمارستان در ژاپن” به چاپ رسیده است، به دنبال تعیین رابطه‌ی میان بیخوابی و افسردگی بودند.


مقاله مرتبط: شاید بی خوابی، علت نارسایی کلیه باشد!


افسردگی یک قاتل مخفی است. افسردگی بیماری ایست که مردم را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می‌دهد. خودکشی یکی از دلایل اصلی مرگ در ژاپن است. هزینه‌ی اقتصادی سالانه‌ی افسردگی و خودکشی در اقتصاد ژاپن توسط UPI به اندازه‌ی 4.1 میلیارد دلار تخمین زده شده ا.ست.

مردان میان‌سال، یکی از گروه‌هایی که از بیشترین میزان بیخوابی رنج می‌برند، همچنین محتمل‌ترین گروه جهت خودکشی هستند.

در ماه مارس سال 2011، به بیش از 7000 کارکن بیمارستان در منطقه‌ی Rosai یک پرسش‌نامه‌ی ناشناس تحت نظارت خودشان، داده شد. سوالات شامل اطلاعاتی در مورد جنسیت پاسخ‌دهنده، سن و شغل، و همچنین سوالاتی در مورد وضعیت خوابشان در دو هفته‌ی قبل از این بررسی، جزئیات کار اضافه وقتشان، و تاریخچه‌ی بیماری و درد مزمن، بودند. این پرسش‌نامه همچنین برای ارزیابی احساس‌شان در ارتباط با افسردگی و بی‌حالی، سوالاتی در پی داشت.

نتایج هشداردهنده بودند. 13 درصد مردان، و 19 درصد زنان از بی‌خوابی رنج می‌بردند، و حرفه‌ی درمانی ای که بیشترین میزان بیخوابی را در پی داشت، پرستاران، با میزان 20 درصد بیخوابی، بودند. در مقابل، نزدیک 10 درصد از آمریکایی ها از بیخوابی مزمن رنج میبرند.


مقاله مرتبط: علائم گفتاری افسردگی


بیخوابی مزمن می‌تواند موجب افسردگی شود، و درک بهتر رابطه‌ی میان این دو بیماری می‌تواند جهت بهبود درمان و جلوگیری از وخیم‌تر شدن بیماری، در حین افزایش قدرت اقتصاد جهانی، استفاده شود. امید است روشی ایجاد شود که بتواند بیخوابی را در افراد مشغول به حرفه‌های درمانی (و سایر حرفه‌های با میزان استرس بالا) قبل از آنکه مشکلی ایجاد شود، تشخیص بدهد.