دکتر مجازی

ترمیم دندان‌ها در عرض 6 هفته با داروی‌ آلزایمر

به لطف کشف اخیر در مورد یک دارو به نام Tideglusib، ممکن است به زودی  پر کردن دندان به تاریخ بپیوندد.

این دارو برای درمان بیماری آلزایمر طراحی شده و مورد آزمایش قرار گرفته است، این دارو همچنین برای ترویج مکانیزم احیای طبیعی دندان‌ها در موشها نیز انجام گرفته و به دندانها اجازه می‌دهد حفره های خود را ترمیم کنند.

Tideglusib با تحریک سلول‌های بنیادی در پالپ دندان، که منبع دنتین جدید است،کار می کند. دنتین مواد معدنی زیر مینای دندان است در هنگام فساد دندان خورده می شوند.

دندان‌ها می‌توانند بدون نیاز به کمک، اما تنها در شرایط خاصی، دنتین را بازسازی کنند. پالپ باید در معرض عفونت (مانند فاسد شدن) یا آسیب دیدگی قرار گیرد تا دنتین جدید، تولید شود. اما حتی پس از آن، دندان تنها می تواند یک لایه بسیار لاغر را به طور طبیعی احیا کند که برای ترمیم حفره های ناشی از فروپاشی که عموما عمیق هستند کافی نیست. Tideglusib این نتیجه را تغییر می دهد، زیرا آنزیم GSK-3 که باعث توقف تولید دنتین می شود را غیر فعال می کند.

تحقیقات

در این تحقیق تیم مقدارکوچکی از اسفنج های زیست تخریب پذیر که از کلاژن خیس شده در Tideglusib بودند را به حفره ها تزریق کرد. اسفنج باعث رشد دنتین شد و پس از شش هفته آسیب ترمیم شد.

ساختار کلاژن در  اسفنج ها ذوب می شود و تنها دندان سالم باقی می ماند.

تا کنون، این روش تنها در دندان های موش استفاده شده است.

با این حال، پروفسور Paul Sharpe استاد دانشکده لندن و  نویسنده سرپرست ، به The Telegraph گفت: “استفاده از داروهایی که قبلا در آزمایشات بالینی برای بیماری آلزایمر مورد آزمایش قرار گرفته، فرصتی واقعی را فراهم می آورند تا درمان دندانپزشکی به سرعت در درمانگاه ها انجام پذیرد..”

وی افزود: “سادگی رویکرد ما این است که با فراهم آوردن محافظت پالپ و ترمیم دنتین ها از هر دو جهت  درمان دندان ها به  عنوان یک محصول دندانپزشکی بالینی برای درمان طبیعی حفره های بزرگ، ، را ایده آل می کند.”