شیشه‌ی جدید “زیست فعال” مواد معدنی را به دندان‌های آسیب‌دیده منتقل می‌کند

اکثر مردم شیشه‌ای که در پنجره ها استفاده می‌شود را به عنوان ماده‌ی شیمیایی پایدار و بی‌روح در نظر می‌گیرند، که خوشبختانه در هنگام بارندگی حل نمی شود.

با این حال، یک گروه در دانشگاه Queen Mary لندن در حال توسعه‌ی یک شیشه زیست فعال بسیار سریع حل‌شونده هستند تا آن را داخل خمیر دندان‌ها برای بازسازی دندان‌های پوسیده به کار برند.

این تیم در حال حاضر نسخه هایی از شیشه های فعال زیست محیطی را تولید می کند که فلوراید را آزاد می کند.

همچنین ماده‌ی شیمیایی را ایجاد می کند که همانند مواد معدنی دندان و استخوان عمل می کند ودر خمیر دندان و پر کردن دندان ها استفاده می‌شود.

تحقیقات

kuva 038

در حال حاضر، تحقیقات تیم در مجله شیمی فیزیکی ب توانایی شیشه‌ای را نشان می دهد که از کلر به جای فلوئور استفاده می‌کند.

اتم و یون کلر بسیار بزرگتر است، که آنها را قادر می سازد تا مقدار بیشتری از آن را در شیشه قرار دهند.

اولین محصول شرکت Biomin Technologies Ltd بر پایه این شیشه‌های حاوی کلرید یک خمیر دندان مجلسی به نام “BioMinC” است.

این خمیر دندان برای افرادی که نمی‌خواهند از خمیر دندان حاوی فلوراید استفاده کنند و برای مناطقی از جهان که آب به طور طبیعی فلوراید شده است طراحی شده است.

پروفسور رابرت هیل از موسسه دندانپزشکی QMUL گفت:” این خمیر دندان منحصر به فرد است. زیرا می‌تواند مواد معدنی را که از دندان های شما پس از مصرف نوشیدنی اسیدی  از دست می رود، جایگزین کند اما بدون استفاده از فلوراید.

این خمیر دندان فقط برای افرادی نیست که دندان های بد و خراب دارند. هر کس می‌تواند به طور بالقوه از مزایای این خمیر دندان جدید بهره مند شود.

محتوا از نظر طول و سبک نگارش ویرایش شده است.

منبع اصلی:Materials provided by Queen Mary University of London