دکتر مجازی

حدود نیمی از زنان باردار مبتلا به HIV تجربه سزارین دارند

طبق مطالعه منتشر شده در ۶ آپریل در سایت Obstetrics & Gynecology حدود نیمی از زنان باردار مبتلا به عفونت HIV در بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۳ تجربه سزارین را داشته‌اند.

دکتر Kartik K. Venkatesh از دانشگاه North Carolina در Chapel Hill و‌ همکارانش عوامل مرتبط با نمایانگر ویروس HIV در زایمان سزارین را در زنان باردار مبتلا به HIV بررسی کردند. این تحقیقات طی سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۳ صورت گرفت.


مقاله مرتبط: روش شناسایی سریع HIV می‌تواند بیماری اولیه را تشخیص دهد


به طور کلی، ۴۷ در صد از ۶۴۴۴ زن حامله مبتلا به HIV به صورت سزارین زایمان کردند. محققان دریافتند که افزایشی در مورد درخواست سزاین از ۳۰ در صد در سال ۱۹۹۸ به ۴۸ در صد در سال ۲۰۱۳ صورت گرفته است. تکرار عمل سزارین در تمامی افراد نیز افزایش یافته است. این مقدار در سال ۱۹۹۸، ۱۶ در صد بوده که در سال ۲۰۱۳ به ۴۲ در صد رسیده است. در سال ۲۰۰۴، حداکثر مقدار درخواست زایمان سزارین در افراد مبتلا به HIV به مقدار ۴۸ بوده است. به دنبال آن تا سال ۲۰۱۳ کاهشی تا ۱۲ درصد رخ داده است. تجزیه و تحلیل‌های چند متغییره نشان می‌دهد؛ میان تشخیص HIV در طول حاملگی، آغاز درمان آنتی رتروویروسی در سه ماهه سوم، بار ویروسی پلاسما ≥ ۵۰۰ کپی بر میلی لیتر، و زایمان بین هفته‌های ۳۷ تا ۴۰ با افزایش تمایل زایمان سزارین در افراد مبتلا به HIV ارتباط وجود دارد. در طول زمان، این عوامل یعنی تشخیص HIV در طول حاملگی، آغاز درمان آنتی رتروویروسی در سه ماهه سوم، بار ویروسی پلاسما ≥ ۵۰۰ کپی بر میلی لیتر، باعث ‌افزایش تدریجی تمایل به زایمان سزارین در افراد مبتلا می‌شود.

نویسنده مقاله بیان می‌کند:

« تقریبا 50 درصد زنان باردار مبتلا به HIV تحت سزارین قرار گرفتند. این یافته‌ها به شدت تاکیدی بر نیاز ما به تشخیص زود‌هنگام و درمان عفونت HIV در حاملگی و قرار گرفتن گزینه زایمان واژینال بعد از سزارین در میان زنان باردار مبتلا به عفونت HIV دارد.»