دکتر مجازی

هیپوکامپ

نواحی مربوط به حافظه نیز در ابتلا به افسردگی و اضطراب مقصر هستند!

هیپوکامپ ناحیه‌ای از مغز است که با حافظه و زوال عقلی مرتبط می‌باشد. مطالعه جدید U of T Scarborough نشان می‌دهد این ناحیه همچنین ممکن است با گستره‌ای از بیماری‌های روانی مانند اعتیاد، افسردگی و اضطراب نیز مرتبط باشد. محققان دریافتند احتمالاً ناحیه‌ی خاصی از هیپوکامپ نقش مهمی در تعدیل احساسات دارد، این یافته نشان می‌دهد که هنوز درک کاملی از نحوه عملکرد این ناحیه از مغز وجود ندارد.


مقاله مرتبط: هیپوکامپ؛ عملکرد این بخش در مغز چیست؟


هیپوکامپ ساختاری شبیه اسب دریایی می‌باشد که در عمق مغز قرار گرفته است. به عنوان بخشی از سیستم لیمبیک، هیپوکامپ نقش مهمی در پردازش حافظه و درک فضایی (از جمله توانایی درک محیط اطراف در پستانداران) دارد.
محققان به مدت طولانی نقش هیپوکامپ در حافظه، زوال عقل و به خصوص آلزایمر را بررسی کرده‌اند. در بیماران مبتلا به آلزایمر این ناحیه یکی از اولین نواحی از مغز است که دچار آسیب می‌شود. اما مطالعات بسیار کمی درمورد ناحیه قدامی هیپوکامپ صورت گرفته است، این ناحیه از هیپوکامپ می‌تواند در تعدیل و تنظیم احساسات، از جمله اضطراب، نقش داشته باشد.

در این مطالعه Rutsuko Ito و تیم‌اش ناحیه شکمی هیپوکامپ را در مغز موش‌ها بررسی کردند، ناحیه‌ای که مشابه هیپوکامپ قدامی در انسان می‌باشد. هدف مطالعه بررسی نقش دو زیرناحیه از هیپوکامپ شکمی به نام‌های CA1 و CA3 در فرآیند «اجتناب یا نزدیک شدن به درگیری» بود. اجتناب یا نزدیک شدن به درگیری یک مدل روانشناسی برای آزمایش عملکرد حیوانات در چگونگی برخورد با ترس و اضطراب است. به عبارت ساده، در این تست مدل آزمایشگاهی در موقعیتی قرار می‌گیرد که باید تصمیم بگیرد چیزی را که ممکن است هم جنبه‌ی مثبت و هم جنبه‌ی منفی داشته باشد را دنبال کند و یا اینکه از آن اجتناب کند.

آزمایش‌ها نشان داد پس از غیرفعال شدن موقتی CA1 احتمال اجتناب از موقعیت افزایش می‌یابد. به همین ترتیب غیرفعال شدن CA3 نزدیک شدن به درگیری را افزایش خواهد داد. این دو ناحیه به همراه ناحیه‌ای به نام جیروس دندانه‌ای مدار یک طرفه‌ای را برای جریان اطلاعات تشکیل می‌دهند. اطلاعات پردازش شده در جیروس دندانه‌ای از CA3 عبور کرده و سپس وارد CA1 می‌شود. بنابراین پیشتر تصور بر این بود که CA1 و CA3 باید عملکرد مشابهی داشته باشند زیرا هر دو بخشی از یک مدار پردازش اطلاعات هستند. اما نتایج این مطالعات نشان داد که  درواقع نواحی CA1 و CA3 نقش کاملاً متضادی در پردازش موقعیت درگیری دارند.


مقاله مرتبط: نقش هیپوکامپ در تصویر سازی ذهنی


به دلیل نقش احتمالی هیپوکامپ در رفتار انگیزه، این مطالعه درک ما را نسبت به گستره‌ای از بیماری‌های روانی افزایش می‌دهد. برای مثال اعتیاد ممکن است به دلیل نقص در رفتار انگیزه باشد. در مقابل افسردگی و اضطراب احتمالاً مرتبط با رفتار اجتناب می‌باشند، که ناحیه هیپوکامپ واضحاً در این رفتارها نقش دارد.