دکتر مجازی

زوال عقل و آسیب مغزی

صدمات مغزی، با خطر بروز زوال عقل مرتبط هستند

بزرگ‌ترین بررسی‌ انجام شده نشان می‌دهد آسیب‌های مغزی، خطر ابتلا به دمانس را افزایش می‌دهند. خطر ابتلا به دمانس در میان کسانی که صدمات مغزی مختلفی را تجربه کرده‌ بودند، بالاتر بود. با این وجود، حتی تجربه‌ی آسیبی کوچک نیز، خطر ابتلا به دمانس را افزایش می‌دهد. آسیب‌های مغزی شدت‌های مختلف و وسیعی دارند. می‌تواند از ضربه‌ی کوچک برخورد آرنج به سر، تا نمونه‌های بسیار شدیدتر بی‌هوشی، کما و مرگ را شامل ‌شود.


مقاله‌ی مرتبط:


در بررسی روان‌کاوی Lancet، از اطلاعات پزشکی اهالی دانمارک که از اول ژانویه 1995 در آن‌جا ساکن بودند، استفاده شد. در میان 2794852 فرد مورد بررسی 132093 نفر حداقل یک بار تجربه‌ی آسیب مغزی را داشتند. پس از تطبیق بیماری‌های عصبی و روانی شرکت‌کنندگان مختلف، متوجه شدند در قیاس با دیگران، وجود سابقه‌ی آسیب مغزی، خطر ابتلا به دمانس را 24 درصد افزایش می‌دهد و احتمال خطر زوال عقلی برای کسانی که 5 بار یا بیش‌تر صدمه دیده بودند، 3 برابر بیش‌تر بود. تنها یک آسیب کوچک، خطر ابتلا را تا 17 درصد افزایش می‌دهد. در واقع از میان کسانی که تنها 1 بار سابقه‌ی آسیب مغزی را داشته‌اند، در 85 درصد موارد این آسیب تنها یک مورد کوچک و نه چندان شدید گزارش شده بود.
هنوز هم محقق ارشد این بررسی، دکتر جس فان، پروفسور روانکاوی دانشگاه پزشکی واشنگتون معتقد است که حتی با وجود تمامی این تفاسیر، خطر ابتلا به دمانس در سن 50 سالگی  کم است:

نمی‌خواهم مردم فکر کنند در صورت آسیب سر حتما به زوال عقلی مبتلا خواهند شد.


مقاله‌ی مرتبط: