بهبود علائم بیماری قلبی

بهبود علائم بیماری قلبی با جلوگیری از مهاجرت سلول‌های ایمنی

مطالعه‌ی جدید محققان بیمارستان‌های دانشگاهی مرکز پزشکی کلیولند نشان می‌دهد که محل سلول‌های ایمنی در بدن تعیین می‌کند که آیا آن‌ها در ایجاد بیماری‌های قلبی نقش کمک‌کننده دارند یا آسیب‌زا هستند. مطالعه این دیدگاه را تأیید می‌کند که سیستم ایمنی بدن به طور مستقیم بر نارسایی قلب تاثیر می‌گذارد.

محققان نشان دادند که سلول‌های ایمنی موجود در قلب بعد از آسیب به سرعت فعال می‌شوند و از قلب محافظت می‌کنند. با این حال در مراحل بعدی آسیب، سلول‌های ایمنی خونی وارد قلب می‌شوند و بیماری را بدتر می‌کنند. جلوگیری از مهاجرت سلول‌های ایمنی خونی در موش‌های آزمایشگاهی با بیماری قلبی باعث بهبود علائم بیماری شده است. علی‌رغم اینکه این سلول‌ها از همان نوع موجود در قلب یعنی ماکروفاژ هستند اما این دو جمعیت دارای عملکردهای مختلفی هستند.


مقاله مرتبط: زنان جوان باید چه چیزهایی در مورد بیماری قلبی بدانند


محققان نوع خاصی از بیماری قلبی با نام کاردیومیوپاتی غیرایسکمی را مورد مطالعه قرار دادند. این بیماری توانایی قلب را برای پمپ کردن خون کاهش می‌دهد و می‌تواند ارثی یا از عوارض جانبی فشار خون بالا یا سایر شرایط دریچه‌های قلبی باشد. لیائو و همکارانش نشان می‌دهند فشار خون بالا که تحت تاثیر این بیماری ایجاد می‌شود باعث بازتولید سلول‌های ایمنی سودمند در قلب می‌شود. به این طریق که افزایش فشار، عوامل ژنتیکی را فعال می‌کند که خود افزایش رشد سلول‌های ایمنی محلی را در پی دارد. اما همانطور که دیگر سلول‌های ایمنی وارد می‌شوند شرایط بدتر می‌شود. محققان نشان دادند که سلول‌های ایمنی تازه وارد شده مانع از کمک‌رسانی سلول های ایمنی محلی به قلب می‌شوند.

این کشف باعث شد تا محققان برای حفظ اثرات مفید سلول‌های ایمنی موجود در قلب روش‌هایی را مورد بررسی قرار دهند. آن‌ها سلول‌های ایمنی نشانداری را به خون موش تزریق کردند و آن ها را ردیابی کردند تا ببینند این سلول‌ها چگونه به قلب مهاجرت می‌کنند. سپس به موش‌ها مولکول مهار کننده‌ای که باعث جلوگیری از مهاجرت سلول‌ها می‌شود، تزریق کردند. جلوگیری از مهاجرت سلول‌های ایمنی باعث شد یک رویکرد درمانی جدید برای کاردیومیوپاتی غیر ایسکمی یافته شود. محققان می‌گویند:

این مشاهدات نقش‌های زمانی و مکانی ماکروفاژهای ساکن و غیرساکن را که برای ما ناشناخته بودند، در شکل‌گیری نارسایی قلبی نشان می‌دهد.