زندگی روزمره پر از داستان‌ها و اتفاقات عجیب است. داستان‌هایی که با «دانستن» شاید بتوان پایان شیرین‌تری برایشان رقم زد. دکتر مجازی مفتخر است که به‌عنوان یکی از معتبر‌ترین رسانه‌های علمی کشور، زندگی خوانندگان خود را با دانش روز بشریت پیوند می‌دهد. این وب‌سایت فعالیت خود را در تابستان ۱۳۹۵ آغاز نموده است.

لوگوی دکتر مجازی | virtualdr logo

تیم دکتر مجازی

عرفان گلشن

عرفان گلشن

سردبیر

دانشجوی پزشکی

علی تقی زاده

علی تقی زاده

سرپرست ویراستاری

دانشجوی پزشکی

میلاد شیرولیلو

میلاد شیرولیلو

عضو ارشد شورای سردبیری ماهنامه

دانشجوی پزشکی

پریا طهماسبی

پریا طهماسبی

دبیر ارشد تحریریه

دانشجوی پزشکی

محمدسالار حسینی

محمدسالار حسینی

دبیر ارشد تحریریه

دانشجوی پزشکی

مهدیه وظیفه

مهدیه وظیفه

عضو شورای سردبیری ماهنامه

دانشجوی پزشکی

آنیتا ریحانی فرد

آنیتا ریحانی فرد

عضو شورای سردبیری ماهنامه

دانشجوی پزشکی

علی نجف زاده

علی نجف زاده

پشتیبان فنی

دانشجوی کامپیوتر

سما رهنمایان

سما رهنمایان

دبیر تحریریه

دانشجوی پزشکی

سینا پاکی

سینا پاکی

دبیر تحریریه

دانشجوی پزشکی

فاطمه مسیب پور

فاطمه مسیب پور

دبیر تحریریه

دانشجوی پزشکی

ماریا معمارزاده

ماریا معمارزاده

دبیر تحریریه

دانشجوی پزشکی

امین فضلی

امین فضلی

ناظر و عضو ارشد تحریریه

دانشجوی پزشکی

صبا حقی

صبا حقی

دبیر تحریریه

دانشجوی پزشکی

آرزو فتحعلی زاده

آرزو فتحعلی زاده

دبیر تحریریه

دانشجوی پزشکی

فرشته باقری

فرشته باقری

گزارشگر و عضو ارشد تحریریه

دانشجوی پزشکی

محمدابراهیم نیکبخت

محمدابراهیم نیکبخت

عضو ارشد تحریریه

دانشجوی پزشکی

نگین فرونچی

نگین فرونچی

دبیر تحریریه

دانشجوی پزشکی

مهشید دهقان

مهشید دهقان

دبیر تحریریه

دانشجوی پزشکی

پونه تیزفهم

پونه تیزفهم

عضو ارشد تحریریه

دانشجوی داروسازی

کوثر پورجبلی

کوثر پورجبلی

عضو ارشد تحریریه

دانشجوی پزشکی

فاطمه درستی

فاطمه درستی

عضو تحریریه

دانشجوی پزشکی

زهره محمدی

زهره محمدی

عضو ارشد تحریریه

دانشجوی پزشکی

رضا مجیدآذر

رضا مجیدآذر

عضو ارشد تحریریه

دانشجوی پزشکی

آیسان اخگری

آیسان اخگری

عضو تحریریه

دانشجوی پزشکی

زهرا جوادپور ابراهیمی

زهرا جوادپور ابراهیمی

عضو تحریریه

دانشجوی پزشکی

اسما تقی زاده انهاری

اسما تقی زاده انهاری

عضو تحریریه

دانشجوی پزشکی

یسرا واعظ

یسرا واعظ

عضو تحریریه

دانشجوی پزشکی

تبسم سعیدپرور

تبسم سعیدپرور

عضو تحریریه

روانشناس

زهرا اکبرزاده

زهرا اکبرزاده

عضو تحریریه

دانشجوی پزشکی

چنور مرتضی

چنور مرتضی

عضو تحریریه

دانشجوی داروسازی

پانیذ اسکندری

پانیذ اسکندری

عضو تحریریه

دانشجوی پزشکی

سمیه بهمرام

سمیه بهمرام

عضو تحریریه

دانشجوی پزشکی

علیرضا زحمتکش

علیرضا زحمتکش

عضو تحریریه

روانشناس

هانیه مظفری

هانیه مظفری

عضو تحریریه

دانشجوی داروسازی

الهام طباطبائی نژاد

الهام طباطبائی نژاد

دانشجوی پزشکی

عضو تحریریه

گلناز بهرامی

گلناز بهرامی

عضو تحریریه

دانشجوی رشته‌ی ریاضیات و کاربردها

علی علیپور

علی علیپور

گوینده

دانشجوی پزشکی

راحله صالحی

راحله صالحی

گوینده

دانشجوی پزشکی

سایه افشار

سایه افشار

گوینده

دانشجوی پزشکی

امین موسوی

امین موسوی

عضو تحریریه

دانشجوی دندانپزشکی

شهاب الدین هاتفی

شهاب الدین هاتفی

عضو تحریریه

دانشجوی داروسازی

بهار کرم نژاد

بهار کرم نژاد

عضو تحریریه

دانشجوی پزشکی

محمد نقوی

محمد نقوی

عضو تحریریه

دانشجوی پزشکی

محمد امین اکبرزاده

محمد امین اکبرزاده

عضو تحریریه

دانشجوی پزشکی

عذرا سیدی

عذرا سیدی

عضو تحریریه

دانشجو دکتری پیوسته فیزیک

مریم مصباحی

مریم مصباحی

عضو تحریریه

دانشجوی پزشکی

منیژه منصوری پور

منیژه منصوری پور

کارشناس و عضو تیم چندرسانه‌ای

دانشجوی پزشکی