لوزارتان

لوزارتان

لوزارتان به تنهایی یا همراه با داروهای دیگر برای درمان فشار خون بالا (هایپرتنشن) استفاده می‌شود.