آیا هورمون‌درمانی با تستوسترون، منجر به افزایش میل جنسی در زنان می‌شود؟

آیا هورمون‌درمانی با تستوسترون، منجر به افزایش میل جنسی در زنان می‌شود؟

براساس تحقیقات، استفاده از هورمون تستوسترون در برخی از زنان مبتلا به اختلال عملکرد جنسی، باعث افزایش میل جنسی و همچنین بهبود سایر مشکلات جنسی می‌شود.