نانوذرات مویی دارای خاصیت خودآرایی، می‌توانند اثر دوچندانی در مبارزه با سرطان داشته باشند!

نانوذرات مویی دارای خاصیت خودآرایی، می‌توانند اثر دوچندانی در مبارزه با سرطان داشته باشند!

نانوذرات مویی ساخته‌شده از مواد حساس به نور که خود را متراکم می‌کنند، می‌توانند روزی تحت عنوان ” نانو حامل” راهی برای پزشکان جهت تولید…