بیماری MGUS

بیماری MGUS

نگاه کلی بیماری گاموپاتی مونوکلونال با اهمیت نامشخص یا MGUS نوعی بیماری است که در آن یک پروتئین غیرطبیعی به نام پروتئین مونوکلونال یا پروتئینM…

تولارمی

تولارمی

نگاه کلی تولارمی بیماری عفونی نادری می‌باشد که اغلب پوست، چشم‌ها، گره‌های لنفاوی و ریه را درگیر می‌کند. نام دیگر تولارمی تب خرگوش یا تب…