خال

خال

خال عادی یک نقطه قهوه‌ای است. اما خال‌ها رنگ‌، شکل و اندازه‌های بسیار گوناگونی دارند.