نیا-هندواروپایی؛ یافته‌هایی جدید درباره‌ی خاستگاه زبان فارسی

نیا-هندواروپایی؛ یافته‌هایی جدید درباره‌ی خاستگاه زبان فارسی

پنج هزار سال پیش عشایر استپ‌های اوکراین راهی اروپا و بخش‌هایی از آسیا شدند. آن‌ها زبانی را با خود آوردند که ریشه‌ی بسیاری از زبان‌های مدرن است؛ از جمله فارسی