مادرانی که در دوران بارداری سیگار می‌کشند، آسم و عملکرد ضعیف ریه را در کودکانشان شدید تر می‌کنند

مادرانی که در دوران بارداری سیگار می‌کشند، آسم و عملکرد ضعیف ریه را در کودکانشان شدید تر می‌کنند

قرار گرفتن در معرض دود تنباکو در دوران بارداری برای کودکان مبتلا به آسم نسبت به قرار گرفتن در معرض دود دوم پس از زایمان بدتر است