بوی بد واژن

بوی بد واژن

داشتن بویی ملایم برای واژن نرمال است اما بوی عمدتاً بد از واژن، برای مثال، بویی شبیه بوی ماهی، شاید غیرعادی بوده و می‌تواند نشان‌دهنده‌ی مشکلی باشد.

سردرد

سردرد

سردرد به دردی در هر ناحیه از سر اطلاق می‌شود. می‌تواند در یک سمت یا هر دو طرف آن باشد، فقط در قسمت خاصی اتفاق بیفتد، از یک نقطه در تمام سر پخش شود یا کیفیتی فشاری داشته باشد.