بوی بد واژن

بوی بد واژن

داشتن بویی ملایم برای واژن نرمال است اما بوی عمدتاً بد از واژن، برای مثال، بویی شبیه بوی ماهی، شاید غیرعادی بوده و می‌تواند نشان‌دهنده‌ی مشکلی باشد.