اختلال شخصیت مرزی

اختلال شخصیت مرزی

اختلال شخصیتی مرزی حدود دو درصد بزرگ‌سالان را در بر می‌گیرد. می‌تواند به صورت بی‌ثباتی خلق و خوی، دشواری در روابط فردی میزان بالای خودآزاری و خودکشی ظاهر شود.