انتشار این مقاله


کارسینوم آدنواسکاموس پستان

کارسینوم آدنواسکاموس یا غده‌ای-سنگفرشی یک سرطان پستان درجه پایین است که تمایز غده ای و سنگفرشی را نشان می دهد که اغلب با لومن‌های نافذ و غالباً فشرده شده مشخص می شوند. این کارسینوم یک زیر گروه با درجه پایین از سرطان پستان متاپلاستیک محسوب می شود ، (کارسینوما متا پلاستیک با وجود عناصر سلولی […]

کارسینوم آدنواسکاموس یا غده‌ای-سنگفرشی یک سرطان پستان درجه پایین است که تمایز غده ای و سنگفرشی را نشان می دهد که اغلب با لومن‌های نافذ و غالباً فشرده شده مشخص می شوند.

این کارسینوم یک زیر گروه با درجه پایین از سرطان پستان متاپلاستیک محسوب می شود ، (کارسینوما متا پلاستیک با وجود عناصر سلولی غیر اپیتلیال مشخص می شود) و همچنین ممکن است از آن به عنوان یک تومور سنگفرشی نیز یاد شود.

پیش آگهی خوب

کارسینوم پستان آدنواسکاموس نیز بسیار شبیه ضایعه پستان آدنومیوما است. اما تعداد زیادی از متخصصان سرطان پستان کارسینوم آدنواسکاموس پستان را از نظر ویژگی‌هایی مشخص می دانند. تقریبا ۰.۳٪ از موارد سرطان پستان تمایز آدنواسکاموس را نشان می دهد.

کارسینومای آدنواسکاموس پستان نیز از نظر ژنتیکی پیچیده است ، به این دلیل که برخی از سلولهای دوکی شکل که اغلب در این تومورها نیز وجود دارند، در واقع از اجزای اپیتلیال ناشی می شوند. به این معنا که ، کارسینومای آدنواسکاموس پستان ممکن است بخشی از گروه های در حال ظهور سرطان پستان متاپلاستیک باشد که حاوی عناصر متاپلاستیک سلول دوکی شکل است.

سرطان های آدنواسکاموس پستان غالباً به “درجه پایین” و “درجه بالا” تقسیم می شوند.

سرطان پستان آدنوسکواموس اغلب به دسته های درجه پایین یا درجه بالا تقسیم می شود. نوع درجه پایین هیچ گونه آناپلازی هسته ای آشکار ندارد و همچنین تمایل به پیش آگهی کلی بهتر دارد.

سرطان پستان آدنواسکاموس با درجه پایین تمایل به متاستاز ندارد ، اما هنوز هم به هر حال شناخته شده است که قادر به متاستاز می شود. از طرف دیگر سرطان پستان آدنواسکاموس با درجه بالا کاملاً مهاجم به حساب می آید و این تومورها اغلب در زمان ارائه اولین تظاهر بالینی متاستاز غدد لنفاوی دارند پس جدی و خطرناک اند.

در حال حاضر برخی از متخصصان سرطان پستان ادعا می کنند که کارسینوم آدنواسکاموس درجه پایین در واقع ضایعاتی مشابه آدنوم سورینگوماتوس (از نوک پستان) است اما در مکانی متفاوت وجود دارد.

با این وجود سرطان‌های آدنواسکاموس پستان تومورهای نادری هستند که اساساً با تشکیل غده به خوبی توسعه یافته همراه با لانه های جامد سلولهای سنگفرشی مشخص می شوند و همه در یک استروما سلول دوکی شکل پر سلول، غوطه ور می شوند.

خصوصیات بالینی و ماموگرافی کارسینوم آدنواسکاموس پستان، بیانگر بدخیمی است

در ارزیابی بالینی ، کارسینوم آدنواسکاموس پستان تمایل به تحرک ندارد و اغلب حاشیه ای نامشخص دارند. برگشتگی پوست و ترشح نوک پستان معمولاً آشکار نیست. در ماموگرافی ، یک کارسینوم آدنواسکاموس پستان اغلب به عنوان یک توده بدخیم با میکروکلسیفیکاسیون خوشه‌ای ظاهر می شود.

سونوگرافی ضایعه آدنواسکاموس پستان معمولاً قسمت جامد عمدتاً کم فشار با چگالی پایین مرکزی را نشان می دهد. هر دو تصویر ماموگرافی و سونوگرافی نوع دقیق تومور را به شما نمی گویند ، تنها به نظر می رسد که به بیوپسی نیاز داشته باشد یا خیر.

ویژگی های بافت شناسی غالب در تومور و آدنواسکاموس پستان

کارسینوم پستان آدنواسکاموس با درجه پایین اغلب می تواند از نظر بافت شناختی ضایعات خوش خیم یا سایر ضایعات بدخیم درجه پایین را تقلید کند. این کارسینوما به طور معمول در بافت عمقی پستان ایجاد می شود و از لحاظ ساختاری شبیه کارسینوم میکرو کیستیک آدنکسال پوستی است.

در ظاهر سیتولوژیکی ، کارسینوم های آدنواسکاموس پستان تمایل دارند که به دور لوله های نامنظم نفوذ کنند ، که غالبا ویرگول شکل و فشرده هستند. لومن ها ممکن است حاوی ائوزینوفیل ‌های بدون شکل باشند. سلولهای میوپیتلیال به طور معمول در اطراف لوله‌ها به شکلی برجسته حضور دارند ، و در نتیجه دو لایه ایجاد می شود. تمایز سلول‌های سنگفرشی می تواند متغیر باشد. بین ۵ تا ۸۰ درصد ضایعات ممکن است این لوله‌های سلول سنگفرشی باشد.

کارسینوم آدنواسکاموس پستان نیز به طور معمول استروما کلاژن زا دارد. در کل ، سیتولوژی ملایم است. معمولاً شواهدی از نکروز وجود ندارد و میتوز نادر است.

سلول‌های آدنواسکاموس

تجزیه و تحلیل اضافی از یک ضایعه سرطان پستان آدنواسکاموس، تمایل به نشان دادن مقدار متوسط سلول‌های اپیتلیال دارد ، که بیشتر از سلولهای سنگفرشی آتیپیک تشکیل شده و با مقدار کمتری از گروههای سلولی غده‌ای آتیپیک تشکیل شده است.

این اجزای سنگفرش اغلب شامل مواد کراتین فراوانی استیل ، سلولهای دیسکتاتوتیک پراکنده و سلول‌های سنگفرشی آتیپی کراتینیزه می شوند. سلولهای سنگفرشی اغلب مجاری را ترسیم می کنند که از نظر ساختاری مشابه آکروسیرینگیم( نوک پستان) غده عرق اکریژن هستند.

همچنین ممکن است یکی از مرواریدهای اپیتلیال آتیپیک با هسته هایپرکروماتیک بزرگ شده ، با هسته های بزرگ و برجسته پیدا شود. حتی ممکن است برخی از خوشه های سلول داکتال با هسته بزرگ شده و یا مقدار کمی از هستک های برجسته وجود داشته باشد. میکروکلسیفیکاسیون کاملاً متداول است.

کارسینوم آدنواسکاموس عمدتا ER منفی و PR منفی است

تقریباً در تمام موارد سرطان آدنواسکاموس پستان ، تومور برای گیرنده های ER و PR منفی است.

GCDFP-15 نیز معمولاً منفی است. اما به دلیل وجود لایه میوپیتلیال موجود در اطراف لوله‌ها ، ضایعه برای اکتین عضلات صاف و اکتین خاص عضله، مثبت خواهد بود.

ژن p63 (متعلق به خانواده ژن بزرگتر p53) اغلب در سلولهای پایه، طیف وسیعی از بافتهای میوپیتلیال از جمله بافت پستان بیان شده است و تقریباً در ۹۵٪ یا بیشتر از کل سرطان‌های متاپلایستیک پستان یافت می شود. معمولاً کارسینومای آدنواسکاموس پستان نسبت به سنجش های آنتی بادی p63 واکنش پذیر خواهد بود.

درمان و پیش آگهی کارسینوم آدنواسکاموس پستان

حتی اگر سرطان پستان پتانسیل بالایی برای متاستاز داشته باشد ، احتمالاً عود محلی دارد. به همین دلیل ، ضایعات سرطان پستان آدنواسکاموس تمایل به درمان بسیار تهاجمی در سطح محلی دارند.

معمولاً برداشتن موضعی کامل یا ماستکومی توصیه می شود و دستیابی به حاشیه های واضح بسیار مهم است. با توجه به احتمال نسبی عدم وجود متاستاز گره زیر بغل ممکن است شکاف زیر بغل ضروری نباشد. معمولاً برداشتن كامل ضایعات كوچك ، درمان را فراهم می كند اما تومورهای بزرگتر از ۳.۳ سانتی متر ممكن است نیاز به درمانهای تهاجمی یا اضافی داشته باشند.

طرلان ميرزهره


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *