انتشار این مقاله


آپوکرین متاپلازی پستان

آپوکرین متاپلازی به نوع خاصی از تغییرسلولی اشاره دارد‌. تغییرات آپوکرینی نوعی اصطلاح است که به انواع اختلالات کیستیک پستان مربوط میشود. بنابراین، خبر خوب این است که متاپلازی آپوکرین یک وضعیت کاملاً خوشخیم است. علاوه براین، این بیماری به خودی خود خطر ابتلا به سرطان پستان را افزایش نمیدهد.  پزشکان گاهی اوقات متاپلازی آپوکرین […]

آپوکرین متاپلازی به نوع خاصی از تغییرسلولی اشاره دارد‌. تغییرات آپوکرینی نوعی اصطلاح است که به انواع اختلالات کیستیک پستان مربوط میشود. بنابراین، خبر خوب این است که متاپلازی آپوکرین یک وضعیت کاملاً خوشخیم است.

علاوه براین، این بیماری به خودی خود خطر ابتلا به سرطان پستان را افزایش نمیدهد.  پزشکان گاهی اوقات متاپلازی آپوکرین را به عنوان “تغییر نامشخص اپیتلیال” بافت پستان توصیف میکنند؛این بدان معنی است که سلول‌های اپیتلیال دستخوش تغییرغیر‌منتظره‌ای می‌شوند.

این تغییرات پستان ممکن است دریک ماموگرافی وبیوپسی به عنوان یک توده یا ضایعه خوشخیم نشان داده شود یا حتی ممکن است به یک توده قابل لمس تبدیل شود.

کلمه آپوکرین دراصل به معنی “چیزی که مربوط به غدد عرق” است، اما این تنها شباهت ظاهری دارد.  متاپلازی آپوکرین در واقع مربوط به غده عرق نیست.

متاپلازی به سادگی به معنای تغییر است، مانند پنیر سفتی که خارج ازیخچال مانده باشد.

با این حال، تغییرات سلولی مشابهی در بافت پستان با آنچه در سرطان پستان آپوکرین رخ میدهد، وجود دارد.  بنابراین، برای پزشکان مهم است که وضعیت را به طور کامل مورد بررسی قراردهند تا تشخیص افتراقی متاپلازی آپوکرین خوش‌خیم را تأیید کنند.

هیچ تمایز واضحی توسط ماموگرافی برای اصطلاح آپوکرین وجود ندارد.  بنابراین بیشترین احتمال پیگیری و تشخیص با سونوگرافی یا بیوپسی کوچک برای تأیید است.

متاپلازی آپوکرین پستان دقیقاً چیست؟

 متاپلازی آپوکرین یک ضایعه پستانی غیرقابل گسترش است.  در واقع این تغییرات معمولاً با تغییر فیبروکیستیک پستان همراه است.

اصطلاح پرولیفراتیو(ثکثیر‌یابنده) بدین معنی است که سلول ها در حال رشد و به روشی تا حدودی غیر قابل پیش بینی هستند.  پزشکان معمولا رشد سلول‌های پرولیفراتیو را با کارسینوم مرتبط میکنند. اما اصطلاح آپوکرین غیرتکثیریابنده  است. بنابراین، این بدان معنی است که رشد و تغییرسلولی جدید ایجاد خواهد شد اما فقط به روشی محدود و قابل پیش بینی خواهد بود.

درحقیقت، متاپلازی ازکلمه یونانی متا، به معنی تغییر در فرم که در این علم معنای جایگزینی برگشت‌پذیر یک نوع سلول با نوع دیگر سلول است.

معمولاً این پدیده در نتیجه نوعی تحریک است.  بنابراین، پس ازکشف و درمان علت تحریک، سلول ها باید به حالت عادی برگردند.

در بیشتر موارد ، منبع تحریک که باعث ایجاد متاپلازی آپوکرین میشود، کیست پستان است. در واقع، علت کیست پستان هر نوع فرآیند بیولوژیکی طبیعی و انسداد در پستان است.

پزشکان بر این باورند که سلول‌های شبه آپوکرین به دلیل افزایش فشار داخل لومنی در زمینه ترشحات پستان، در آستانه ایجاد میکروسیست ها ایجاد می‌شوند.

چرا اصطلاح متاپلازی آپوکرین به کار می‌رود؟

 جالب اینجا است که این اسم میتواند کمی گمراه کننده باشد. درحقیقت، متاپلازی آپوکرین هیچ ارتباطی با “غددآپوکرین” ندارد. این غدد برعملکرد جنسی، بو و ترشح عرق تأثیرمیگذارد.

بعلاوه، متاپلازی آپوکرین نیز با کارسینوما پستان آپوکرین ارتباط ندارد که درغدد درون یپستان ایجاد می‌شود. درعوض، نام متاپلازی آپوکرین ازشکل سلول‌های جدید نشأت میگیرد.  این سلول‌ها شباهت ظاهری با سلول های غده آپوکرین دارند.

به طوراختصاصی، سلول‌ها تمایل دارند كه به صورت تجمعات گرانولی ترشحی (پروتئین های كوچك) در سیتوپلاسم راسی سلول‌ها تظاهر یابند. خوب است بدانید که این سلول‌ها به سلول‌های سرطانی تبدیل نمی‌شود.

اصطلاح آپوکرین از واحد‌های انتهایی مجرایی-لبولی منشأ می‌گیرد

بنابراین متخصصان معتقدند که متاپلازی آپوکرین ازسلول‌های لوبولار واقع در واحدهای انتهایی مجرایی- لوبولی (TDLU) پستان ناشی میشود.  این آخرین محلی است که درآن شیر از لوبول‌ها وارد مجاری پستان میشود. معمولاً این سلول‌های متاپلاستیک درپوشش اپیتلیال کیست پستان که در حال رشد هستند یا از قبل وجود دارند،ظاهرمیشوند.

پزشکان چگونه متابلازی آپوکرین پستان را تشخیص می‌دهند؟

متاپلازی آپوکرین یک تغییر سلولی است که در رشد کیست خیلی سریع شروع میشود. به همین دلیل، ابهام خاصی را نشان میدهد وممکن است باعث اضطراب بیمارشود.

معمولاً، کیست پستان عمدتاً حاوی مایعات است (برخلاف سرطان پستان) وشاید پراکندگی رسوبات معدنی و کلسیفیکاسیون وجود داشته باشد.

کیست پستان کاملاً توسعه یافته دارای علائم نسبتاً آشکاروبالینی است.  بنابراین، سونوگرافی نیز در تمایز کیست‌های خوشخیم پستان از سرطان پستان بسیار مفید است. اما، در مراحل اولیه رشد کیست،این خصوصیات بالغ آشکارنخواهد بود.

ردکردن سرطان پستان دراشعه ایکس دشواراست

 بنابراین، آنچه معمولاً اتفاق میافتد این است که یک زن برای انجام یک ماموگرافی غربالگری روتین و نمایش شبه توده یا ضایعه عجیب در اشعه ایکس اقدام کند.

به  ‌وسیله رادیوگرافی، رادیولوژیست به پیشرفت ویژگی‌های غیرمنتظره و تغییر سلولی توجه خواهد کرد.  بااینوجود،رادیولوژیست قادر نخواهد بود تا ماهیت خوش خیم متاپلازی آپوکرین را از ویژگیهای نگران‌کننده ترسرطان پستان تشخیص دهد.

باتوجه به طبیعت نابالغ یک کیست پستان درحال توسعه، ارزیابی های پیگیری ‌کننده برای رد سرطان پستان ضروری است.  غالباً این تست ها و تماس های مجدد میتوانند اضطراب را برای بیمارایجاد کنند.

بیوپسی کوچک معمولاً ضروری است

ماموگرافی به طور معمول توده با چگالی مشابه بافت پستان، به شکل  لوبولار، احتمالاً با حاشیه های میکرولوبوله شده را نشان میدهد.

همچنین ممکن است گروه‌ها یا خوشه‌هایی ازکلسیفیکاسیون ناهمگن وجود داشته باشد. بسته به سن ضایعه، ممکن است سونوگرافی نتواند خصوصیات مرتبط دیگری را تشخیص دهد.

نظراجماع در بین پزشکان غربالگری این است که بیوپسی سوزنی ضروری است.

پروتئینHER- 2 معمولاً وجود ندارد

یک هدف از تحقیقات کنونی سرطان پستان، یافتن راهی برای تمایز بین سرطان پستان و متاپلازی آپوکرین بدون استفاده از بیوپسی هسته  ای است.

بیوپسی هسته ای یک روش تهاجمی است وممکن است باعث اضطراب و ناراحتی غیرضروری بیمار شود.  علاوه براین، این یک هزینه غیرضروری است.

از جمله ایده هایی که دانشمندان با آن مشغول هستند، این تصور است که پروتئینHER-2، (گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی ۲ انسان) با غشای سلولی و چسبندگی همراه است. با این حال، سرطان‌های پستان معمولاً بیانگر پروتئینHER-2هستند اما  HER-2 در متاپلازی آپوکرین وجود ندارد.

زنان مسن بعد از یائسگی به احتمال زیاد دچار متاپلازی آپوکرین هستند

 متاپلازی آپوکرین میکروسکوپی در زنان در۳۰ سالگی شایع نیست.  با اینحال، به طورکلی، این وضعیت بیشتر در زنان مسن یائسه رخ میدهد. درواقع، این شیوع در زنان در ۵۰ سالگی بیشتر است اما با رسیدن زنان به دهه ۸۰ و ۹۰ ، حدود ۵۰٪ دچارمتاپلازی آپوکرین میشوند.

نتیجه گیری

متخصصان این حالت را به عنوان متاپلازی آپوکرین در گروه ضایعات خوشخیم طبقه بندی میکنند و معمولاً با بیماری فیبروکیستیک پستان همراه است.

علاوه براین، پزشکان ممکن است از این اصطلاح در ارتباط با سایر شرایط خوشخیم پستان استفاده کنند:

  • پاپیلوما و ضایعه پاپیلری
  • تومورPhyllodes
  • همارتوما
  • فیبروآدنوما

همچنین این بیماری ممکن است در کنار “ضایعات جامد” مانند سرطان پستان ایجاد شود.  به همین دلیل است که باید جدی گرفته شود و پزشکان کاملاً تحقیق کنند.

در مورد سؤال از افزایش خطرابتلابه سرطان پستان، فقط در اصطلاح آتیپیک یا پیچیده می‌توان احتمال سرطانی شدن را داد. به همین جهت متاپلازی آپوکرین (غیرتکثیرکننده) با رشد سلولی پرولیفراتیو (هایپرپلازی) همراه است. درواقع، پزشکان این سناریو را به عنوان عامل خطر ابتلا به سرطان پستان در نظر میگیرند و این به دلیل هایپرپلازی است، نه متاپلازی. درغیراین صورت، هرگونه افزایش خطر یکسان است.  افزایش ریسک خطر بسیار کم برای کلیه زنانی که مستعد ژنتیکی برای بیماری پستان فیبروکیستیک هستند، متداول است.

طرلان ميرزهره


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *