انتشار این مقاله


خودکشی در تازه مادران و زنان باردار

ژورنال Lancet، یکی از معتبرترین ژورنال های پزشکی، سرمقاله ای ارایه نمود که ادعای خیلی جسورانه ای داشت؛ ” هیچ زمانی در طول عمربهتر از دوره پری ناتال (دوره قبل از زایمان)  وجود ندارد که بیانیه سازمان بهداشت جهانی که می گوید “سلامتی بدون سلامتی روان وجود ندارد” ملموس تر و اقعی تر باشد.” برای […]

ژورنال Lancet، یکی از معتبرترین ژورنال های پزشکی، سرمقاله ای ارایه نمود که ادعای خیلی جسورانه ای داشت؛ ” هیچ زمانی در طول عمربهتر از دوره پری ناتال (دوره قبل از زایمان)  وجود ندارد که بیانیه سازمان بهداشت جهانی که می گوید “سلامتی بدون سلامتی روان وجود ندارد” ملموس تر و اقعی تر باشد.”

برای ژورنالی که به خاطر چاپ و نشر شواهد و مدارک علمی متقن در خصوص آزمایشات دارویی مشهور است، تخصیص کل صفحات یک دوره ژورنال به بهداشت وسلامت روانی پری ناتال (قبل از زایمان) موضوعی طراوت بخش و (مورد نیاز) می باشد.

در یک مطالعه پیگیرانه در ژورنال Lancet گروهی از روانپزشکان انگلیسی نرخ خودکشی و مشخصات بانوانی که در طی دوره پیش از زایمان به همراه آنهایی که در زمان‌هایی خارج از دوره زایمان و بعد از زایمان دست به اینکار زده بودند را مورد مطالعه قرار دادند. آنها مدارک و شواهد ۱۵ ساله از مطالعه‌ای تحت عنوان National Confidential Inquiry into Suicides در بین افراد با مشکل روانی را مورد بررسی قرار دادند. آنها دریافتند زنانی که در دوره قبل از زایمان دست به خودکشی زدند دو برابر (چهار درصد: ۷۴ از ۱۴۸۵ نفر) زنانی بودند که در زمان های دیگر دست به اینکار زدند ( دو درصد: ۹۸ از ۴۷۸۵ نفر).  

آنها همچنین دریافتند که بانوان باردار و بانوان وضع حمل كرده که اقدام به خودکشی کردند به احتمال دو برابربیشتر دارای تشخیص افسردگی بودند ولی به احتمال نیم برابر در حال دریافت معالجه فعال نسبت به بانوانی بودند که در دوره بعد از زایمان قرار داشتند.

بعبارت دیگر، زنان باردار و تازه مادران بیشتر دچار اقسردگی بودند، ولی احتمال دسترسی آنها به خدماتی که باعث دخالت در حفظ جانشان شود کمتر بود. این محققان دریافتند که تحقیقات قبلی نیزمنجر به همین نتایج شده بود: ” بیماری روانی اغلب در زمان بارداري تشخیص داده نمی شود و زمانی که تشخیص داده می شود به احتمال زیاد بخوبی مدیریت نمی شود.”  

نیاز به غربالگری زنان باردار و زنان وضع حمل كرده از نظر افسردگی و اضطراب (دلواپسی)

این نوع مطالعات که نیازهای بهداشت روانی زنان باردار و زنان زایمان کرده را بررسی می کنند، نیاز بهینه سازی خدمات بهداشتی به زنان باردار و زایمان کرده را در ایالات متحده و کانادا مورد تاکید قرار می‌دهند.

انگلستان و استرالیا دارای دستورالعمل‌هایی می باشند که غربالگری زنان باردار و زایمان کرده را از نظر افسردگی و اضطراب در استرالیا اجباری و در انگلستان توصیه می کنند. در حقیقت، انگلستان و استرالیا این دستورالعمل‌ها را در سیستم‌های بهداشتی خود قرار داده اند تا تمامی زنان باردار و زایمان کرده از نظر اضطراب و افسردگی غربالگری شوند و بعنوان بخشی از مراقبت های روتین بارداري و بعد از بارداري مدنظر قرار گیرند.  

همچنين در حال حاضر کانادا دارای چنین دستورالعملی نمی باشد.

این بدین معنی است که زنان باردار و زایمان کرده در کشور کانادا از نظر سلامت روان مثل افسردگی و اضطراب مورد غربالگری قرار نمی گیرند.

همچنین این بدین معنی است که از هر ده نفر زن باردار و زایمان کرده در کشور کانادا یک نفر معالجات لازم را از نظر سلامت روان دریافت می کند.

چرا یک نفر از هر ده نفر؟ تحقیقات ما نشان می دهد که اغلب قریب به اتفاق زنان حامله در مورد صحبت و مشورت با پزشک معالج خود در خصوص سلامت روان احساس راحتی و آرامش نمی کنند. نه زنان باردار و نه پزشکان این زنان علاقه ای به صحبت در این مورد نشان نمی دهند.

دستورالعمل های جدید در خصوص غربالگری سلامت روان در دوران قبل از زایمان

گروه خدمات پیشگیری ایالات متحده (US Preventive Services Task Force (USPSTF)) دستورالعمل های خلاقانه خود را در خصوص “غربالگری افسردگی بزرگسالان” منتشر کرد. دستورالعمل های علمی که فراهم آورنده پیشنهاداتي برای متخصصان بهداشت و همکاران آنها می باشد و هر چند سال یکبار بروز می شود تا تغییرات در شواهد را که ممکن است در طی این دوره اتفاق افتاده باشد را مدنظر قرار دهد. آخرین دستورالعمل این گروه (USPSTF ) برای غربالگری افسردگی در سال ۲۰۰۹ تهیه شد و شامل غربالگری زنان باردار و زایمان کرده و تازه مادران نمی شد.

با اینحال، اینبار گروه متخصصان و دانشمندان که دستورالعمل را نوشتند تصمیم گرفتند که شواهد کافی برای پشتیبانی و حمایت از غربالگری زنان حامله و زایمان کرده وجود داشت.

آنها پیشنهاد نمودند که تمامی زنان حامله و زایمان کرده از نظر افسردگی مورد غربالگری قرار گیرند.

بعضی نکات کلیدی که دانشمندان متوجه شدند عبارتند از:

  • غربالگری منجر به درمان می شود. درمان باعث می شود بانوان بهتر شوند.
  • هیچ مدرکی دال بر آزار و آسیب به زنان حامله و زایمان کرده در طی دوره غربالگری وجود ندارد.
  • سوالات غربالگری به اندازه کافی دقیق می باشند که افسردگی را در بانوان باردار و زایمان کرده شناسایی نمایند.

نظرها و موقعیت   USPSTFقابل تحسين است. میزان خیلی زیادی مدرک و شواهد وجود ندارد، ولی به اندازه کافی وجود دارد تا تصمیم سازی برای غربالگری روتین بهداشت و سلامت روانی را در زنان باردار و زایمان کرده را به پیش ببرد.

علی مجیدآذر


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *