دکتر مجازی - بایگانی

از کودکان آمریکایی خواسته شد تا یک دانشمند را نقاشی کنند؛ نتایج جالب بود

در دهه‌ی ۱۹۷۰، زمانی که از کودکان آمریکایی خواسته شد تا یک دانشمند را نقاشی کنند، کمتر از یک درصد آن‌ها، یک زن را کشیدند. طبق تحقیقات جدید دانشگاه Northwestern، پنج دهه بعد، زمانی که از کودکان آمریکایی خواسته شد تا…