دکتر مجازی - بایگانی

از دست دادن دندان و بیماری قلبی عروقی

بیماری قلبی با سلامت دندان ها در ارتباط است و افرادی که دندان های خراب و پوسیده دارند بیشتر در معرض بیماری قلبی وعروقی هستند. پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که بهداشت بد دندانها نشانه ای از خطرات حاد بیماری قلبی است. ثابت شده است…

چگونه استرس های مزمن در دوران کودکی می توانند احتمال بروز اختلال PTSD در بزرگسالی را افزایش دهند

محققان دو بیمارستان عمومی ماساچوست و دانشگاه پزشکی خیبر در پاکستان بر روی این موضوع کار می کنند که چگونه استرس های مزمن در دوران کودکی بر افزایش احتمال بروز اختلال PTSD در بزرگسالی اثر می گذارند.

ژن، میم، تیم

سیر زیست شناختی تکامل در نهایت منجر به افزایش خزانه واحد‌های زیستی در جمعیت می‌گردد. این واحد‌های زیستی به نام "ژن" شناخته می‌شوند.

تنگی دریچه آئورت

نگاه کلی تنگی دریچه آئورت-یا تنگی آورت-زمانی ایجاد می‌شود که دریچه آئورت تنگ شود. این تنگ شدن از باز شدن کامل دریچه پیشگیری می‌کند، که جریان خون ورودی به آئورت و بقیه بدن را کاهش داده یا مسدود می‌کند. اگر…