شخصیت عصبی

می‌توان شخصیت عصبی را تغییر داد

روز جهانی ایدز

نتایج ۲۰۷ بررسی نشان می‌دهد، می‌توان شخصیت عصبی را تغییر داد.

بررسی جدید نشان می‌دهد با کمک درمان می‌توان از میزان عصبانیت فرد کاست. پس از تنها ۳ ماه درمان، ثبات احساسی آن‌ها بسیار بهبود یافته بود. محققین دریافتند طی درمان میزان اضطراب افراد بسیار کاهش یافته بود و پس از روان‌درمانی و مصرف دارو، شخصیت آن‌ها کمی برون‌گراتر شده بود.


مقاله‌ی مرتبط:


پروفسور برنت رابرتز:

بنابراین بعد از این نمی‌توانیم بگوییم نمی‌توان شخصیت را تغییر داد. ما نمی‌گوییم می‌توان شخصیت یک فرد را بالکل تغییر داد؛ شما نمی‌توانید یک درون‌گرا یکهو به برون‌گرا تبدیل کنید. اما این نتایج نشان می‌دهد، شخصیت هر کس می‌تواند تا حدودی اصلاح شود.

این نتایج از بررسی ۲۰۰۰۰ داوطلب طی ۲۰۷ بررسی به دست آمده است. تغییر شخصیت عصبی کلیدی برای درمان افسردگی و اضطراب است.

بعضی از روان‌شناسان عصبی بودن را عامل اصلی بسیاری از بیماری‌های روانی هم‌چون؛ سوء مصرف مواد و الکل، سایکوپاتی، افسردگی و پنیک می‌دانند. بسیاری معتقدند، شخصیت هر کس بخش غیرقابل تغییر انسان است. با این وجود هیچ شواهدی مبنی بر ثبات دائمی یا تغییر قابل‌توجه شخصیت وجود ندارد. در طول درمان ۲۴ هفته‌ای شخصیت شرکت‌کنندگان در جنبه‌های مشخصی بسیار تغییر یافته بود، که ثبات احساسی از مهم‌ترین اهدف درمانی در این پروسه محسوب می‌شود. بنابراین با توجه به انتظارات ما این میزان از تغییرات بیش از انتظارات ما بوده است. در ۵۰ مورد از این مطالعات، افراد پس از درمان نیز تغییرات ایجاد شده را در خود حفظ کرده بودند. بنابراین نشان می‌دهد تنها محیط و وجود درمان‌گرابه صورت گذرا شما را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد بلکه تغییرات دائمی خواهد بود.

می‌توان شخصیت عصبی را تغییر داد
(۱) رای، میانگین: ۵