دکتر مجازی - بایگانی

روش جدید باعث رشد سریعتر و کارآمدتر سلول‌های مغزی از سلول‌های بنیادی می‌شود

تصویر فوق، یک آستروسیت است که با GFAP (به رنگ قرمز)، (Focal Adhesion Kinase (FAK به رنگ سبز، و رنگ هسته To-Pro به رنگ آبی نشان گذاری شده‌است. محققان دانشگاه Lund سوئد روشی سریعتر برای تولید آستروسیت‌های دارای عملکرد از…