دکتر مجازی - بایگانی

مردم شما را بیشتر از چیزی که فکر می‌کنید دوست دارند

ممکن است دیگر فرصتی برای ایجاد تاثیر اولیه بدست نیاورید- اما مطالعات اخیر نشان می‌دهد که احتمالا دیگر نیازی به آن ندارید. این تحقیق که در مجله Science Psychology منتشر شده است، بیان می‌کند که اغلب افراد پس از اولین…

برای رهایی یافتن از اضطراب، زنگ یادگیری را امتحان کنید

وقتی در کارتان دچار اضطراب می­شوید، چگونه بر آن غلبه می­کنید؟ آیا به کارتان ادامه میدهید و بی خیالش می­شوید؟ یا استراحتی می­کنید و سعی می­کنید ذهن خود را دوباره سرحال بیاورید؟ طبق مطالعه جدید، ممکن است یک راه سوم…