دکتر مجازی - بایگانی

ژن‌درمانی صرع ۳

یکی از اهداف منطقی برای ژن درمانی صرع، سیستم GABAergic است که مبتنی بر روش معتبر دارویی است و افزایش سطح GABA در ناحیه اپیلپتوژنیک، آستانه تحریک پذیری عصبی را افزایش می‌دهد، درنتیجه تشنج کاهش میابد.

اپی ژنتیک و بیماری

رفتار ژن‌های افراد تنها مربوط به توالی ژن‌های آنان نیست؛ فاکتورهای اپی ژنتیکی نیز این موضوع را تحت تاثیر قرار می‌دهند. تغییر در این فاکتورها می‌تواند نقش مهمی در بیماری‌زایی ایفا کند.