دکتر مجازی - بایگانی

بالاخره ذرات بنیادی ناپایدار هنگام فروپاشی مشاهده شدند: هر آنچه که باید بدانید

حسگرهای موجود در برخورددهندهٔ هادرونی بزرگ (LHC) در CERN توانستند بوزون‌های هیگزی را مشاهده کنند که به جفت ذرات کوچکی به نام کوارک‌های ته فرومی‌پاشند. با مشاهده از هم پاشیدن آن‌ها، فیزیکدانان به بینش‌های مهمی دست یافتند.