انتشار این مقاله


چگونه ورزش های تیمی مغز کودک را تغییر میدهد

مدت مدیدی است که افسردگی بزرگسالان با کاهش حجمی هیپوکامپ، بخشی ازمغز که نقش مهمی در حافظه و پاسخ به استرس ایفا میکند، مرتبط بوده است. حال، پژوهش جدید از دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس مشارکت در ورزش های تیمی را به حجم بزرگتر هیپوکامپ در کودکان و افسردگی کمتر در پسران ۹ تا ۱۱ ساله مرتبط دانسته است.

مدت مدیدی است که افسردگی بزرگسالان با کاهش حجمی هیپوکامپ، بخشی ازمغز که نقش مهمی در حافظه و پاسخ به استرس ایفا میکند، مرتبط بوده است. حال، پژوهش جدید از دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس مشارکت در ورزش های تیمی را به حجم بزرگتر هیپوکامپ در کودکان و افسردگی کمتر در پسران ۹ تا ۱۱ ساله مرتبط دانسته است.

Lisa Gorham مجری اصلی مطالعه و یکی از کارشناسان ارشد در رشته علوم اعصاب شناختی در هنر و علم می گوید: “یافته های ما مهم هستند زیرا آنها سعی در روشن کردن رابطه بین مشارکت در ورزش ها، حجم بخش خاصی از مغز، و علائم افسردگی در کودکان نه ساله دارند.

Gorham در باره نتایج بدست امده از مطالعه می گوید:”ما دریافتیم که شرکت در ورزش های مختلف و نه فعالیت های غیرورزشی همانند موسیقی یا هنر، با حجم بزرگتر هیپوکامپ در هردوی دختر و پسر، و کاهش افسردگی در پسران مرتبط است. “

طبق مطالعه که در جلد آینده ژورنال Biological Psychiatry تحت عنوان Cognitive Neuroscience and Neuroimaging چاپ خواهد شد این روابط مخصوصا در کودکان شرکت کننده در ورزش هایی که به صورت گروهی همانند تیم مدرسه، لیگ غیر مدرسه یا درس های منظم انجام می شوند، درمقایسه با مشارکت غیررسمی در ورزش قوی تر و مستحکم تر بودند.

Deanna Barch نویسنده ارشد درمطالعه، رئیس بخش علوم روانشناختی و مغز در هنر و علوم و Gregory B. Couch پروفسور روانپزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس باور دارند که این یافته ها احتمال اینکه برخی ورزش های تیمی یا فعالیت های مرتبط همانند تعاملات اجتماعی یا نظم و انضباطی که چنین فعالیت هایی فراهم اورند، دارای فواید افزوده می باشند را افزایش می دهد.

این مطالعه مبنی بر یک نمونه کشوری از ۴۱۹۱ کودک ۱۱-۹ ساله بر اساس Adolescent Brain and Cognitive Development Study است. والدین اطلاعات مرتبط با شرکت کردن فرزندانشان در ورزش ها و دیگر فعالیت ها و برعلائم افسردگی ارایه نمودند. اسکن مغزی کودکان داده هایی در خصوص حجم هیپوکامپ دوطرفه تامین نمود.

همکاران دیگر این مطالعه شامل terry Jerningan، عصب روانشناس در دانشگاه کالیفرنبا، سن دیگو، Jim hudziak، رئیس روانپزشکی کودک در دانشگاه ورمونت می باشند.

درحالیکه مطالعات دیگرتاثیر مثبت تمرین و ورزش برافسردگی و ارتباط  آن با حجم هیپوکامپ در بزرگسالان را نشان داده اند، این مطالعه یکی از اولین مطالعات است که برای نشان دادن اینکه مشارکت در ورزش های گروهی و تیمی ممکن است اثرات ضدافسردگی در کودکان درسن پیش نوجوانی داشته باشد.

علی مجیدآذر


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *