انتشار این مقاله


طبقه بندی انواع سندرم روده تحریک پذیر با توجه به ویژگی‌های میکروبیومی

شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد شروع نشانه‌های IBS با میکروب‌های روده‌ای در ارتباط است.


دستگاه Qubit4-flourometer برای تخمین دقیق میزانDNA,RNA و پروتئین که اخیراً با استفاده از حسگرهای پیشرفته خود تشخیص کیفیت RNA را نیز انجام می‌دهد.

سندرم روده تحریک پذیر یک بیماری گوارشی است که با نفخ شکم، درد وتغییر عادات روده‌ای حدود ۲۰٪ جمعیت جهان را تحت تاثیر قرار داده است. شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد شروع نشانه‌های IBS با میکروب‌های روده‌ای در ارتباط است.

برای بهبود روش‌های درمان در کودکان مبتلا به IBS محققان روشی تقریباً پیچیده برای آنالیز محتوای میکروبی ومتابولیکی روده ابداع کردند.

گزارش شده که طبق تحقیق انجام شده می‌توان کودکان مبتلا به IBS را ازکودکان سالم تمییز داده و ارتباط میان میکروب‌ها و متابولیت‌های روده‌ای را با درد شکم پیدا کنند.

محققان در دانشکده پزشکی Baylor وهمکارانش نمونه‌هایی از ۲۳ کودک نابالغ مبتلا به IBS بین ۷ تا ۱۲ سال را جمع آوری کرده و۲۲ نفر نیز به عنوان گروه شاهد بودند از شرکت کنندگان خواسته شد. میزان درد روزانه و مدفوع را به مدت دو هفته ثبت کرده و نمونه های مدفوع خود را تحویل دهند.

ژنوم نمونه های مدفوع با استفاده از کیت‌های power soil DNA isolation (که مخصوص استخراج ژنوم خالص میکروبیوم از سطوح مختلف می‌باشد) استخراج شدند. کیفیت و عملکرد DNA با استفاده ازژل آگارزnano drop 1000  وflourmeter Qubit مورد ارزیابی قرارگرفت.

محققین دریافتند تفاوت های در ترکیب باکتریایی، ژن‌های باکتریایی ‌ومتابولیت‌های مدفوع در کودکان مبتلا به IBS در مقایسه با افراد سالم وجود داشت. برای شناسایی بیشتر ارتباط بین این فاکتورها با دردهای شکمی آنها یک طبقه بندی بسیار دقیق با استفاده از نشانگرهای متاژنومیکی و متابولیکی ایجاد کردند که کودکان مبتلا به IBS را با دقت ۸۰٪ از گروه شاهد شناسایی می‌کردند.

طبقه بندی مبتنی بر میکروب می‌تواند به طور بالقوه به شناسایی زیردسته‌هایی از کودکان مبتلا به IBS که می‌توانند تحت درمان‌های مرتبط با بیماری‌های باکتریایی مانند رژیم غذایی خاص قرار گرفته، قرار گیرند و درمان شوند و سایر دسته‌ها را هم در گروه‌های درمانی مناسب خود قرار دهند.

همچنین محققان در می‌یابند که یافته‌های‌مرتبط با میکروبیوم‌ها چگونه ممکن است با دردهای شکمی درارتباط باشند که این مسئله خود در های جدیدی را برای درمان‌های بهتر وموثرتر باز می‌کند.

دکتر james versalaric پاتولوژیست و از همکاران این مطالعه گفت: این مطالعه اهمیت محور میکروبیوم-روده-مغز و برداشت‌های ما از دردهای شکمی را برجسته می‌کند توسعه روش‌های طبقه بندی جدید بیماری‌ها براساس اطلاعات میکروبیومی امکان تشخیص دقیق برای IBS وبیماری های مشابه را فراهم می‌کند.

همچنین تحقیقات دیگر تفاوت‌های میان میکروب‌های روده‌ای بیماران مبتلا به IBS را یافته است. این مطالعه برای اولین بار از ترکیب تجزیه و تحلیل میکروبیومی بااستراتژی های تشخیصی جدید انجام شده است.نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *