دکتر مجازی - home

سومین کودک ویرایش شده با کریسپر ممکن است در چین به دنیا آمده باشد

سومین کودک ویرایش شده با کریسپر ممکن است در چین به دنیا آمده باشد

آیا نوشیدن الکل در افراد مسن، طول عمر را افزایش می‌دهد؟

آیا نوشیدن الکل در افراد مسن، طول عمر را افزایش می‌دهد؟

پدیده چراغ گاز چیست و چه تأثیری بر روی افراد دارد؟

پدیده چراغ گاز چیست و چه تأثیری بر روی افراد دارد؟

جدیدترین مقالات
مایند بلوینگ
میز علممشاهده همه
بیوگرافیمشاهده همه
بیوتکنولوژیمشاهده همه
ویدئوها

فکت روم ۵: واکسیناسیون

فکت روم ۴: مقاومت آنتی بیوتیکی

فکت روم ۳: اختلال شخصیت اسکیزوئید

فکت روم ۲: اختلال شخصیت وسواسی جبری

فکت روم ۱: اختلال شخصیت مرزی