دکتر مجازی - نوبل‌نامه

برندگان جایزه نوبل پزشکی ۲۰۲۰ : کشف ویروس هپاتیت C

برندگان جایزه نوبل پزشکی ۲۰۲۰ : کشف ویروس هپاتیت C

برندگان جایزه نوبل پزشکی ۲۰۱۹: تشخیص و تطابق با تغییرات اکسیژن

برندگان جایزه نوبل پزشکی ۲۰۱۹: تشخیص و تطابق با تغییرات اکسیژن

کشف HPV و ارتباط آن با سرطان دهانه رحم

کشف HPV و ارتباط آن با سرطان دهانه رحم