دکتر مجازی - زمین‌شناسی

۷ سناریوی انقراض دسته‌جمعی برای پایان حیات روی زمین

۷ سناریوی انقراض دسته‌جمعی برای پایان حیات روی زمین

به دام انداختن باکتری‌هایی که از الکتریسیته تغذیه و تنفس می‌کنند!

به دام انداختن باکتری‌هایی که از الکتریسیته تغذیه و تنفس می‌کنند!

فسیلی جدید در بحث مشهور “اولین پرنده‌ی روی زمین” حرفی برای گفتن دارد!

فسیلی جدید در بحث مشهور “اولین پرنده‌ی روی زمین” حرفی برای گفتن دارد!

دانشمندان برنامه‌ای فوق العاده برای بارش باران در صحرای بزرگ آفریقا دارند

بیابان صحرا (sahara): بزرگ ترین بیابان گرم جهان، چشم اندازی پر از شن، ماسه، گرما و خشکی کشنده است که ۱۰ کشور را در بر می گیرد و هر روز در حال افزایش است. با توجه به شرایط گرم و…

تنها ۱۳درصد اقيانوس‌های جهان دست نخورده باقی مانده است

ما توانسته ايم تقريبا همه ي اين اكوسيستم را تحت تاثير قرار دهيم. طبق اولین تحلیل جامع از “مناطق بکر دریایی”، قسمتي از اقیانوس ها که از نظر انسان‌ها آسیب‌ ندیده است، داراي مساحت بسیار کوچکي است. حمل و نقل…