دکتر مجازی - زمین‌شناسی

به دام انداختن باکتری‌هایی که از الکتریسیته تغذیه و تنفس می‌کنند!

به دام انداختن باکتری‌هایی که از الکتریسیته تغذیه و تنفس می‌کنند!

فسیلی جدید در بحث مشهور “اولین پرنده‌ی روی زمین” حرفی برای گفتن دارد!

فسیلی جدید در بحث مشهور “اولین پرنده‌ی روی زمین” حرفی برای گفتن دارد!

دانشمندان برنامه‌ای فوق العاده برای بارش باران در صحرای بزرگ آفریقا دارند

دانشمندان برنامه‌ای فوق العاده برای بارش باران در صحرای بزرگ آفریقا دارند