دکتر مجازی - زمین‌شناسی

فسیل پرنده ی کوچک، اکولودنتاویس، می تواند کوچکترین دایناسورجهان باشد!

فسیل پرنده ی کوچک، اکولودنتاویس، می تواند کوچکترین دایناسورجهان باشد!

کشف تاریخچه سرزمینی گمشده زیر قاره اروپا !

کشف تاریخچه سرزمینی گمشده زیر قاره اروپا !

۷ سناریوی انقراض دسته‌جمعی برای پایان حیات روی زمین

۷ سناریوی انقراض دسته‌جمعی برای پایان حیات روی زمین