دکتر مجازی - زیست‌شناسی

شاید عوامل بیماری‌زا عامل تکامل ما جانوران خون‌گرم بوده باشند

شاید عوامل بیماری‌زا عامل تکامل ما جانوران خون‌گرم بوده باشند

۲۰ام می، روز جهانی زنبور: با زنبورها بیش‌تر آشنا شویم

۲۰ام می، روز جهانی زنبور: با زنبورها بیش‌تر آشنا شویم

برای نخستین بار عفونت مقاوم به آنتی‌بیوتیک با ویروس ویرایش شده‌ی ژنی درمان شد

برای نخستین بار عفونت مقاوم به آنتی‌بیوتیک با ویروس ویرایش شده‌ی ژنی درمان شد

تعداد قابل توجهی از حیوانات از جمله زنبورها، چپ‌دستی یا راست‌دستی (دست‌برتری) از خود نشان می‌دهند

مطالعه‌ای در نوامبر ۲۰۱۷ نشان داد که برخی از زنبورها زمانی که مجبور باشند مسیری مانع‌دار را بپیمایند، چپ‌دستی یا راست‌دستی از خود نشان می‌دهند.