دکتر مجازی - زیست‌شناسی

سالمونلا برای انتشار در بدن ، کنترل سلول های ایمنی را به دست می‌گیرد

سالمونلا برای انتشار در بدن ، کنترل سلول های ایمنی را به دست می‌گیرد

سلول های مغزی دخیل در بی‌خوابی شناسایی شدند

سلول های مغزی دخیل در بی‌خوابی شناسایی شدند

تعداد قابل توجهی از حیوانات از جمله زنبورها، چپ‌دستی یا راست‌دستی (دست‌برتری) از خود نشان می‌دهند

مطالعه‌ای در نوامبر ۲۰۱۷ نشان داد که برخی از زنبورها زمانی که مجبور باشند مسیری مانع‌دار را بپیمایند، چپ‌دستی یا راست‌دستی از خود نشان می‌دهند.

آیا برای حفظ سلامتی خود به اندازه کافی آناتومی پایه می دانید؟

آیا برای حفظ سلامتی خود به اندازه کافی آناتومی پایه می‌دانید؟ چون بیشتر افراد ننمی‌دانند. حدود ۱۷ درصد از مردان در U.K. نمی‌دانند که پروستات دارند. از هر دو مرد فقط یکی می‌داند که پروستات کجا قرار دارد و بیش…

زمانی که علم با محدودیتی مواجه می‌شود، یاد بگیرید که سوال‌های متنوعی مطرح کنید

اگر با دانشجویان دبیرستانی که برای امتحان‌های علمی خود آماده می‌شوند، صحبت کنید؛ احتمالا در رابطه با دو موضوع مختلف خواهید شنید: اینکه آن‌ها از فیزیک می‌ترسند ولی با درس زیست شناسی نسبتا راحت‌تر هستند. به طور عجیبی، این موضوع…