دکتر مجازی - زیست‌شناسی

آپوپتوز چیست؛ فرآیندهای متابولیکی سلول های در حال مرگ چگونه است؟

آپوپتوز چیست؛ فرآیندهای متابولیکی سلول های در حال مرگ چگونه است؟

عنکبوت ها در فضا چه رفتاری از خود نشان می دهند؟

عنکبوت ها در فضا چه رفتاری از خود نشان می دهند؟

میکروب های ۱۰۰ میلیون ساله و حیات در عمق اقیانوس ها

میکروب های ۱۰۰ میلیون ساله و حیات در عمق اقیانوس ها

محققان بالاخره توانستند DNA میتوکندری گیاهی را دستکاری کنند!

برای اولین بار، محققان ژاپنی موفق به ایجاد تغییر در DNA میتوکندری گیاهی شدند. این تغییرات می تواند به تولید مطمئن تر مواد غذایی منجر شود. DNA هسته ای در اوایل دهه ی ۱۹۷۰، DNA کلروپلاست در سال ۱۹۸۸ و…