دکتر مجازی - زیست‌شناسی

ساختار گیرنده‌های حسی پوست انسان چگونه است؟

ساختار گیرنده‌های حسی پوست انسان چگونه است؟

سمپاتیک و پاراسمپاتیک به زبان ساده: نقش، جایگاه و اعصاب

سمپاتیک و پاراسمپاتیک به زبان ساده: نقش، جایگاه و اعصاب

ابریشم عنکبوت ۵ برابر قدرتمندتر از فولاد است!

ابریشم عنکبوت ۵ برابر قدرتمندتر از فولاد است!

این گیاه ماقبل تاریخ در واقع یک جانور بوده است

جلبک؟ قارچ؟ یا نوع دیگری از گیاهان؟ ارگانیسم‌های ادیاکاران، اشکال زیستی باستانی که نیم بیلیون سال قبل در اقیانوس‌ها زندگی می‌کردند، دهه‌هاست که دانشمندان را دچار سردرگمی کرده‌اند. اکنون دو باستان‌شناس به اطمینان رسیده‌اند که این گیاه ماقبل تاریخ مورد…