دکتر مجازی - زیست‌شناسی

محققان بالاخره توانستند DNA میتوکندری گیاهی را دستکاری کنند!

محققان بالاخره توانستند DNA میتوکندری گیاهی را دستکاری کنند!

شاید عوامل بیماری‌زا عامل تکامل ما جانوران خون‌گرم بوده باشند

شاید عوامل بیماری‌زا عامل تکامل ما جانوران خون‌گرم بوده باشند

۲۰ام می، روز جهانی زنبور: با زنبورها بیش‌تر آشنا شویم

۲۰ام می، روز جهانی زنبور: با زنبورها بیش‌تر آشنا شویم