دکتر مجازی - زیست‌شناسی

مرغ مگس خوار: با کوچک‌ترین پرنده دنیا بیش‌تر آشنا شوید

مرغ مگس خوار: با کوچک‌ترین پرنده دنیا بیش‌تر آشنا شوید

حیوانات منقرض شده در ۱۰۰ سال اخیر (قسمت دوم)

حیوانات منقرض شده در ۱۰۰ سال اخیر (قسمت دوم)

حیوانات منقرض شده در ۱۰۰ سال اخیر (قسمت اول)

حیوانات منقرض شده در ۱۰۰ سال اخیر (قسمت اول)

دستاوردهای عظیم (۷): تولید خودبخودی

شاید اگر امروز به فردی غیرآکادمیک بگویید که مگس‌ها از گوشت گندیده به وجود می‌آیند، نگاهی از روی تعجب و ترحم به شما بیندازد اما باید بدانید که این تفکر برای قرن‌ها مورد پذیرش بزرگ‌ترین دانشمندان تاریخ بوده است!