دکتر مجازی - زیست‌شناسی

شاید عوامل بیماری‌زا عامل تکامل ما جانوران خون‌گرم بوده باشند

شاید عوامل بیماری‌زا عامل تکامل ما جانوران خون‌گرم بوده باشند

۲۰ام می، روز جهانی زنبور: با زنبورها بیش‌تر آشنا شویم

۲۰ام می، روز جهانی زنبور: با زنبورها بیش‌تر آشنا شویم

برای نخستین بار عفونت مقاوم به آنتی‌بیوتیک با ویروس ویرایش شده‌ی ژنی درمان شد

برای نخستین بار عفونت مقاوم به آنتی‌بیوتیک با ویروس ویرایش شده‌ی ژنی درمان شد