دکتر مجازی - زیست‌شناسی

فسیل پرنده ی کوچک، اکولودنتاویس، می تواند کوچکترین دایناسورجهان باشد!

فسیل پرنده ی کوچک، اکولودنتاویس، می تواند کوچکترین دایناسورجهان باشد!

ترمیم کروماتین توسط مولکول های یوبیکویتین چگونه است؟

ترمیم کروماتین توسط مولکول های یوبیکویتین چگونه است؟

توکسوپلاسما گوندی چیست؟ مکانیسم کنترل چرخه ی آن چگونه است؟

توکسوپلاسما گوندی چیست؟ مکانیسم کنترل چرخه ی آن چگونه است؟