دکتر مجازی - آترواسکلروز

آیا سطوح طبیعی اما بالای آهن بر ایجاد ترومبوز و لخته شریانی تأثیر دارد؟!

با توجه به تحقیقات جدید، داشتن سطح طبیعی اما بالاتری از آهن می تواند برای سلامت قلب و عروق هه خوب و هم بد باشد. از یک طرف، ممکن است خطر ایجاد شریان های مسدود شده را کاهش دهد، اما…