دکتر مجازی - آرتروز مفصل

کلسترول بالا موجب آرتروز مفصل می‌شود

کلسترول بالا تنها به سیستم گردش خون آسیب نمی‌زند. تحقیقات جدید نشان می‌دهند که کلسترول بالا فعالیت اکسیداتیو میتوکندری‌های سلول‌های غضروف را بالا می‌برد که موجب آرتروز مفاصل می‌شود. این تحقیق نقش میتوکندری‌ها در آماس ناشی از کلسترول بالا را…