دکتر مجازی - آرتروسکوپی

درد مزمن در ناحیه‌ی TMJ (بخش دوم: تشخیص و درمان)

بیماری‌های TMJ، بیماری‌هایی هستند که باعث ایجاد درد در خود مفصل یا عضلات تکان‌دهنده‌ی آن می‌شوند. علت دقیق این بیماری‌ها اغلب تشخیص دشواری دارد و می‌تواند وابسته به فاکتورهای ترکیبی پیچیده‌ای مانند ژنتیک، آرتریت و صدمه‌ی فیزیکی باشد. افرادی که…