دکتر مجازی - آزمایش

سندرم خستگی مزمن

دانشمندان استرالیایی موفق به کشف بیومارکرهایی به منظور تشخیص «سندرم خستگی مزمن» شده و اظهار داشتند، این مارکر‌ها از این پس برای استفاده عموم مردم، در آزمایشگاه‌ها موجود خواهد بود. با وجود اینکه علم پزشکی در حال حاضر در ابتدای…