دکتر مجازی - آزید ها

روش های هوشمندانه درمان سرطان:خیلی دور خیلی نزدیک!(۲)

ادامه … برای ایجاد گیرنده های ویژه سلول های سرطانی در این نوع سرطان  سینه از مولکول های قندی کوچکی موسوم  به آزید ها استفاده می شود  که صرفا وارد سلول های سرطانی شده و پس از متابولیزه شدن  مولکولهای…